Fiqih zakat

Diposkan oleh Bany adam

APA ITU ZAKAT ? Difinisi zakat,pengertian zakat,tentang zakat :

zakat islam- zakat secara bahasa bermakna tambah,barokah sedangkan  menurut istilah agama  berarti nama bagi harta yang husus yang diambil dari harta yang khusus pula atas arah tertentu yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu
atau " kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya,dengan beberapa syarat "
 
Zakat hukumnya adalah fardlu ain bagi setiap orang yang cukup syarat-syaratnya. zakat mulai diwajibkan pada tahun ke dua Hijriah.
kewajiban zakat (yang diwajibkan untuk dizakati ) ada 5 perkara yaitu

1 zakat hewan ternak
2 zakat biji-bijian yang mengenyangkan 
3 zakat buah-buahan
4 zakat Dagangan
5 zakat emas dan perak

fathul qorib kitab zakat islam
Ping your blog, website, or RSS feed for Free